Duguláselhárítás adatvédelem, jogok

Adatvédelem jogok, tájékoztató

Az adatkezelő személye:
Horváthné Csoma Tímea
Telefonszám: +36 30 574 89 66.
E-mail: csjenny31@gmail.com.

A www.duguláselhárítás-pest-megye.hu nézőinek, ügyfeleinek személyes adatainak védelmében kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának a tiszteletben tartását, ezért a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát kezelését, felhasználását garantálja.

A személyes adatainak kezelését jogszerűen kezelik.

Az Ön személyes adatainak begyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból lehetséges.

A lényegi szempont, hogy személyes adatainak kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.

Ön személyes adatainak tárolása csak szükséges ideig, 30 napig történik. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor lehet, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból indítványozódik.

A személyes adatainak kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési feltételek alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az adatvédelem jogérvényesítése:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
weboldal: https://naih.hu

A jelen Adatvédelmi leírásban nem szabályozott kérdések körében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Weboldal tartalma Horváthné Csoma Tímea szellemi és jogi tulajdonát képezi, a weboldal oldalainak tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A tulajdonoselőzetes írásbeli engedélye nélkül nem használható fel sem online, sem nyomtatott formában.

Duguláselhárítás árak

 

spacer